Mājas Angļu Valodas Kursi Latvijā Korporatīvā apmācība

Korporatīvā apmācība

Korporatīvās apmācības formas:

1. Korporatīvais mācību process grupās
Korporatīvais mācību process, kad pasniedzējs ierodas Jūsu darba vietā, ja darbiniekiem nepietiek laika apmeklēt mācību centru.

Korporatīvais mācību process mācību centrā “Meridiāns”. Tāds modelis ir ļoti ērts uzņēmumiem, kuru biroji atrodas Rīgas un Ventspils centrā, jo ceļš līdz mācību centram “Meridiāns” neaizņem daudz laika.

2. Individuālais mācību process
Jums palīdzēs apgūt: konkrētu tēmu, sagatavoties intervijām, komandējumiem un konferencēm un sasniegt vajadzīgo rezultātu īsā laika posmā.
Individuālā pieeja mācību procesam ļauj ātrāk sasniegt vajadzīgo rezultātu, visa uzmanība tiek veltīta tikai vienam studentam, pasniedzējs ļoti rūpīgi strādā ar studentam vajadzīgajām tēmām un attīsta nepieciešamās iemaņās.

Korporatīvā mācību procesa programmas
Vispārējais angļu valodas kurss ir ieteicams studentiem no iesācēja līmeņa līdz vidējam līmenim, lai apgūtu un nostiprinātu gramatiskās konstrukcijas, veidotu un attīstītu uztveres iemaņas un valodas prasmes ar komunikatīvo metožu palīdzību.

Angļu sarunvalodas kurss ir ieteicams studentiem sākot ar vidējo līmeni. Tas palīdzēs pārvarēt valodas barjeru, kā arī attīstīs prasmi diskutēt par dažādām tēmām dažādās situācijās.

Biznesa angļu valodas kurss domāts studentiem, kas pārvalda angļu valodu vidējā līmenī un vēlas ātri un efektīvi iegūt angļu valodas zināšanas noteiktā sfērā.

Vispārējais angļu valodas kurss
Nodarbības notiek tikai angļu valodā. Kvalificēti pasniedzēji strādā atbilstoši studentu zināšanu līmenim. Nodarbībās tiek veidota prasme apgūt gramatiskās konstrukcijas sarunvalodas kontekstā un izmantot tās dažādās dzīves situācijās. Apgūtais materiāls tiek nostiprināts ar dažādu situāciju un spēļu palīdzību.

Ieteicamais grafiks: 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskajām stundām.
Katru mēnesi tiek veikta studentu testēšana un sasniegtā progresa novērtēšana.

Angļu sarunvalodas kurss
Ieteicams studentiem ar labām pamatzināšanām angļu valodā. Šis kurss tiek paredzēts, lai veicinātu sarunvalodas praksi un nostiprinātu apgūtās angļu valodas zināšanas. Nodarbības notiek atbilstoši dažādām tēmām, to laikā studenti ar lomu rotaļu palīdzību var pārliecināties par savu sagatavotības līmeni angļu valodā.

Biznesa angļu valodas programmas
Mēs piedāvājam speciāli izstrādātas programmas angļu valodas apmācībai. Šīs programmas ir paredzētas kompānijām, kas pārvalda angļu valodu vidējā līmenī un kas vēlas ātri un efektīvi iegūt īpašas zināšanas biznesa jomā, lai veiktu pārrunas un prezentācijas. Šo programmu priekšrocība ir tāda, ka tās ir fokusētas uz: nepieciešamās leksikas iegūšanu, gramatikas zināšanu pilnveidošanu, sarunvalodas prasmju uzlabošanu.

Mācoties dienas laikā, kas ir labvēlīgāks, lai apgūtu jauno vielu, studenti jau vakarā varēs izmantot iegūtās zināšanas un praksi. Tāpat noderīgs būs arī biznesa sarakstes kurss, kas iepazīstinās ar vēstuļu un atskaišu sastādīšanas īpatnībām.

Metodika
Mācības valodu centrā “Meridiāns” notiek pēc pasaulē visizplatītākās metodikas. Šīs metodikas pamatā ir kontaktēšanās, uzmanība tiek pievērsta visām valodas prasmēm – lasīšanai, rakstīšanai, gramatikai un sarunvalodai. Galvenais mērķis – iemācīt studentiem runāt svešvalodā brīvi un pareizi. Nodarbībās tiek dota iespēja izmantot valodu reālās situācijās. Tas ļaus izmantot iemācītās gramatiskās formas, lai izteiktu savas domas. Nodarbības vada profesionāli pasniedzēji ar augstāko izglītību un darba pieredzi. Mūsu darbības mērķis – prasme brīvi sarunāties angļu valodā.

Mācību procesa organizācija
Mācību sistēma – daudz līmeņu, kas sadalīta pakāpienos un sastāv no 6 līmeņiem pēc starptautiskās sistēmas. Jūsu valodas līmenis tiek noteikts saskaņa ar testa rezultātiem mācību sākumā. Lai pārietu uz nākošo līmeni, studentam ir veiksmīgi jānokārto pārejas tests. Mēs uzmanīgi sekojam mācību procesam un rūpējamies par studentu progresu.

Nodarbības
Pirmkārt, tā ir runas prakse. No vienas puses tās ir tematiskās nodarbības, bet no otras puses tās palīdzēs studentiem attīstīt noteiktas angļu valodas prasmes: sarunvalodu, lasīšanu, klausīšanos, rakstību. To uzdevums – gramatikas konstrukciju praktizēšana piedāvāto tēmu ietvaros. Nodarbību mērķis, pirmkārt, – dot studentiem pēc iespējas vairāk prakses, otrkārt – bagātināt viņu vārdu krājumu ar jauniem vārdiem un izteicieniem atbilstoši mūsdienu angļu valodai, treškārt – kontrolēt, cik pareizi ir apgūts gramatikas materiāls un veikt nepieciešamos labojumus.

Standarta pakalpojumos ietilpst:
1. Visu darbinieku bezmaksas testēšana gan rakstiskā, gan mutiskā veidā (no zemākā līmeņa līdz visaugstākajam) un grupu veidošana atbilstoši līmeņiem.

2. Pēc tam tiek analizēta situācija un piedāvāta sarunu tēma katram studentam angļu valodā. Balstoties uz šo informāciju, tiek veidota programma. Mācību laikā šī programma var tikt mainīta, ņemot vērā studentu un uzņēmuma vadības vēlmes.

3. Katru mēnesi tiek izsniegta atskaite par studentu sekmēm un nodarbību apmeklējumu, uz kā pamata tiek mainīta programma un izstrādātas rekomendācijas tālākam mācību procesam.

Maksa par 1 ak. stundu (45 min.) visai grupai līdz 10 cilvēkiem – no 25.00 EUR + PVN.
Samaksā iespējamas izmaiņas atkarībā no kursa sarežģītības pakāpes, kursu norises vietas un laika.
Minimālais kursa ilgums ir 48 ak. stundas (~ 3 mēn) 

Rīga, Ģertrūdes 33/35, t. 67317631, 29129228. riga@meridian.lv

Ventspils, Kuldīgas 17, t. 63626207, 63607870 info@meridian.lv

    Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

    privacy_policy

    Noklikšķinot uz pogas "Turpināt" jūs piekrītat pašreizējam Privātuma politika.