Mājas Populāras apmācības programmas Starptautiskā IELTS eksāmena sagatavošanās kursi Rīgā

Starptautiskā IELTS eksāmena sagatavošanās kursi Rīgā

IELTS
Kas ir IELTS?

IELTS (Starptautiskā angļu valodas eksaminācijas sistēma (www.ielts.org) – tā ir vērtēšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai novērtētu angļu valodas zināšanu līmeni tiem, kas vēlas mācīties angļu valodā vidējās, vidējās speciālās vai augstākās izglītības mācību iestādēs Eiropā u.c. Šo eksāmenu atzīst Lielbritānijas, Eiropas, Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes universitātes. 

Kāpēc IELTS tests ir vajadzīgs?

IELTS eksāmena rezultāti ir nepieciešami, lai iestātos ārvalstu koledžās un universitātēs. Šie testi ir nepieciešami arī darbam valsts struktūrās, starptautiskās organizācijās, kā arī licenzētās un sertificētās dažādu valstu organizācijās, lai apstiprinātu valodas zināšanu līmeni.
• lai iestātos ārvalstu koledžās un universitātēs; 
• emigrācijai; 
• lai iekārtotos darbā:
• sākot ar 2015./2016. mācību gadu Latvijas vidusskolu beidzēji var centralizētā angļu valodas eksāmena vietā likt IELTS eksāmenu, kurā jāsasniedz vismaz B1 līmenis.

IELTS eksāmena īpatnības

IELTS tests pārbauda visas valodas prasmes: audiālo uztveri, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Lasīšanas un rakstīšanas uzdevumos var izvēlēties “Akadēmisko” mācību moduli vai “Vispārējā mācību kursa“ moduli.

IELTS eksāmena saturs

IELTS tests sastāv no četrām daļām: 
• klausīšanās (Listening Comprehension); 
• lasīšana (Reading Comprehension); 
• rakstīšana (Written Comprehension); 
• runāšana (Interview).

IELTS eksāmena rezultāti

IELTS testa vērtēšana notiek pēc 9 ballu sistēmas, sākot no 1 balles (nekādas zināšanas) un beidzot ar 9 ballēm (profesionāla līmeņa zināšanas).

Kur es varu kārtot IELTS eksāmenu?

Latvijā vienīgais IELTS eksaminācijas centrs ir Baltijas starptautiskās izglītības padome (Baltic Council for International Education).
Baltijas starptautiskās izglītības padome
Ģertrūdes iela 33/35
Rīga, LV 1011
t. +371 67317627

E-pasts: ielts@balticcouncil.org
www.balticcouncil.org

Kur sagatavoties IELTS eksāmenam Rīgā?

Jūs varat apmeklēt sagatavošanās kursus un noformēt pieteikumu IELTS eksāmena kārtošanai “Meridian Group” valodu centrā.

Meridian Group jau kopš 1998.gada rīko IELTS kursus, līdz ar to mūsu pasniedzējiem ir liela pieredze, gatavojot studentus eksāmenam, un viņi lieliski pārzina IELTS īpatnības, kas palīdz veiksmīgi nokārtot eksāmenu. Tā kā pats IELTS eksāmens tiek nemitīgi papildināts un atjaunināts, tad arī mūsu pasniedzēji strādā ar jaunākajiem mācību materiāliem, kā piemēram Direct to IELTS, Ready for IELTS, Focus on IELTS, Complete IELTS, IELTS Masterclass, kā arī dažādiem papildus materiāliem, kas palīdz attīstīt visas valodu prasmes. Tāpat arī mūsu darbinieki paskaidros, kā piereģistrēties IELTS eksāmenam, ko iespējams izdarīt internetā.

Tuvākie IELTS kursi Rīgā:
– Standard Course no 15.08.2024. un 09.09.2024.
– Intensive Course no 12.06.2024. (KLĀTIENE), 08.07.2024. (ONLINE)
– Saturday Semi-Standard (ONLINE) no 06.07.2024.
Friday Semi-Standard – (KLĀTIENE) no 06.08.2024.
Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

IELTS kursi Rīgā

Standarta sagatavošanās kurss starptautiskajam IELTS eksāmenam Rīgā

Tuvākais kursu sākuma datums: no 15.08.2024. un 09.09.2024.

Standarta kursa programmā tiek apgūti 4 eksāmena moduļi (Listening, Reading, Writing, Speaking). Lai uzsāktu mācības, kandidātiem ir jāveic rakstisks angļu valodas zināšanu pārbaudes darbs. Testa rezultāti palīdz mūsu pasniedzējiem plānot mācību procesu atbilstīgi Jūsu angļu valodas zināšanu līmenim.

Katrā nodarbībā tiek veikti eksāmena tipa uzdevumi, tiek pārrunātas un analizētas kļūdas, ievēroti eksāmena uzdevumu formāta nosacījumi, paplašināts vārdu krājums, kā arī uzlabotas runāšanas prasmes.

Klausītājus kursā var ieskaitīt tikai sākot ar Intermediate (В1) vai augstāku līmeni (pēc iestāšanās testa rezultātiem). Programmas laikā tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas visās eksāmena daļās:
• Listening
• Reading 
• Writing 
• Speaking

IELTS eksāmena sagatavošanas kursa ilgums:
48 akadēmiskās stundas (3 mēn.).

• Mācību maksa – 360 EUR – 48 ak.st.
• Grupā 7-12 cilvēki 
• Nodarbības – 2 reizes nedēļā pa 2 ak.st. 
• Nodarbības notiek darba dienās no 16:30 līdz 18:00 vai no 18:10 līdz 19:40.
• Līmeņi – no Intermediate (В1).

Kursa mērķi un uzdevumi saistīti ne tikai ar eksāmena formāta apgūšanu, bet arī ar tādu prasmju iegūšanu, kas palīdz pareizi sadalīt laiku un saprast, ko tieši eksaminatori vēlas ieraudzīt jūsu darbā. Tā kā kursā tiek analizētas labas un sliktas atbildes, tad jums būs iespēja atrast pareizo pieeju dažādu tipu uzdevumiem. Kurss palīdzēs jums veiksmīgi nokārtot visas četras IELTS eksāmena daļas.

Īss kursa apraksts:

Listening
• Dažādu uzdevumu tipu aizpildīšanas tehnikas (aizpildīt tabulu, ierakstīt trūkstošo vārdu, izvēlēties pareizo variantu no visiem piedāvātajiem u.t.t.).
• Pareiza laika sadale eksāmenā.
• Dažādu praktisku uzdevumu izpilde ar mērķi uzlabot gramatikas zināšanas un vārdu krājumu.

Reading
• Dažādu uzdevuma tipu aizpildīšanas tehnikas (aizpildīt iztrūkstošo informāciju, apkopot izlasīto, izvēlēties pareizo variantu no visiem piedāvātajiem, atrast atbilstošo informāciju tekstā u.t.t.).
• Pareiza laika sadale eksāmenā.
• Vārdu krājuma palielināšana un uzdevuma pildīšanas laika paātrināšana ar praktisku uzdevumu palīdzību.

Writing
• Dažādu uzdevumu veidu apskate (grafiki/tabulas apraksts, dažādi eseju un vēstuļu tipi, u.t.t.).
• Pareiza laika sadale eksāmenā.
• Atbildes struktūra un formāts dažāda tipa rakstiskajos uzdevumos.

Speaking
• Spēja atbildēt uz negaidītiem jautājumiem.
• Jautājumi un tēmas, kas sagaidāmas eksāmenā.
• Runas prasmju uzlabošana (plašs vārdu krājums, pārliecinošs runas veids, izruna u.t.t.) ar teorijas un prakses palīdzību.
Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

IELTS kursi Rīgā

Intensīvais IELTS kurss Rīgā

Tuvākais kursu sākuma datums: no 12.06.2024. (KLĀTIENE) un 08.07.2024. (ONLINE)

Ja IELTS eksāmenu plānojat kārtot drīzumā, mēs Jums piedāvājam 
nodarbības paātrinātā programmā. Klausītājus kursā var ieskaitīt tikai sākot ar Intermediate (В1) vai augstāku līmeni (pēc iestāšanās testa rezultātiem).

Intensīvās programmas laikā tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas visās eksāmena daļās:
• Listening
• Reading 
• Writing 
• Speaking

Intensīvā IELTS kursa ilgums:
32 akadēmiskās stundas (4 nedēļas).

• Mācību maksa 240 EUR – 32 ak. st.
• Grupā 7-12 cilvēki
• Nodarbības notiek 4 reizes nedēļā, viena nodarbība ilgst 2 ak.st.
• Nodarbības notiek darba dienās no 17:45 līdz 19:15 (ONLINE) vai no 18:10 līdz 19:40 (KLĀTIENE).
• Līmenis – sākot no Intermediate (B1).
Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

Sagatavošanās kursi starptautiskajam IELTS eksāmenam Saturday Semi-Standard ONLINE

Tuvākais sestdienas online kursa sākuma datums: no 06.07.2024.

Nodarbības tikai sestdienās no plkst. 9:30 līdz 11:45 vai no plkst. 12:00 līdz 14:15

Klausītājus var ieskaitīt kursā tikai ar Intermediate (B1) vai augstāku līmeni (pēc iestāšanās testa rezultātiem).

Programmas laikā tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas visās eksāmena daļās:
• Listening
• Reading
• Writing
• Speaking

IELTS eksāmena sagatavošanas kursa ilgums: 
24 akadēmiskās stundas (~2 mēn.).

• Mācību maksa – 180 EUR
• Grupā 7-12 cilvēki
• Nodarbības – vienreiz nedēļā, ilgst 3 ak.st.
• Līmeņi – sākot no Intermediate
Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

Sagatavošanās kursi starptautiskajam IELTS eksāmenam Friday Semi-Standard

Tuvākais piektdienas kursa sākuma datums: no 06.08.2024.

Nodarbības tikai piektdienās klātienē no plkst. 17:30 līdz 19:45.

Klausītājus var ieskaitīt kursā tikai ar Intermediate (B1) vai augstāku līmeni (pēc iestāšanās testa rezultātiem).

Programmas laikā tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas visās eksāmena daļās:
• Listening
• Reading
• Writing
• Speaking

IELTS eksāmena sagatavošanas kursa ilgums: 
24 akadēmiskās stundas (~2 mēn.).

• Mācību maksa – 180 EUR
• Grupā 7-12 cilvēki
• Nodarbības – vienreiz nedēļā, ilgst 3 ak.st.
• Līmeņi – sākot no Intermediate
Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

t.67317631, 6731461429129228.
riga@meridian.lv

    Pierakstīties uz bezmaksas angļu valodas testu

    privacy_policy

    Noklikšķinot uz pogas "Turpināt" jūs piekrītat pašreizējam Privātuma politika.